• Povolenie na výkon osobnej dopravy

  • Licencia na medzinárodnú prepravu

  • Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov (Zákon o verejnom obstarávaní)