NITRABUS, s.r.o.

Zau[ber]g Semmering

SKIBUS SEMMERING

Pozývame Vás na denné lyžovanie do lyžiarského strediska

Zau[:ber:]g Semmering

Sezóna bola ukončená 30. marca 2014.
Tešíme sa, že Vás budeme môcť znovu privítať začiatkom novej zimnej sezóny.

Pri rezervácií prostredníctvom e-mailu, alebo kontaktným
formulárom Vás žiadame uviesť predmet správy SKIBUS“.