Kontakt

Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Slovenská republika

tel./fax: +421-37-6528910
e-mail: nitrabus@nitrabus.sk
http://www.nitrabus.sk
IČO: 43 910 661
IČ DPH : SK2022518817

Bankové spojenie
OTP Banka
č.ú.: 12752154/5200
IBAN: SK9252000000000012752154
SWIFT: OTPVSKBX

Kancelária
/Office

Cenové ponuky

Dispečing

(+421)-37-6528910

(+421)-901-774-477

(+421)-903-260-105

nitrabus@nitrabus.sk