Informačné ceny

Ceny autobusovej dopravy

Počet miest

1 km

Stojné

MAN Lion´s Coach

NR 281HI

59

1,10 EUR

7,00 EUR/hod

SETRA

NR SETRA

53

0,96 EUR

7,00 EUR/hod

Uvedené ceny sú len orientačné. Do celkovej ceny za prepravu
sa započítavajú aj mýtne poplatky, diéty vodičov a pod.
Veľmi radi Vám vypracujeme cenovú ponuku presne podľa vašich požiadaviek.